Rantalaidun-hankkeen tietokortteja ja materiaalia tarjolla

07.07.2023

Luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto on laidunnus. Hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa. Rantalaiduntamista on tarpeen tarkastella kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja viestiä sen merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle, eri käyttömuodoille kuin elinkeinoille. 

Laidunpankin Laidunnustietoa otsikon alta löytyvät Rantalaidun hankkeen uudet materiaalit.

Sieltä löytyy tietokortteja, esite ja videoita.

Tästä voit myös lukea Rantalaidun-hankkeesta.

TIETOKORTIN KANSI

Takaisin