Rantalaidunnus tärkeä monimuotoisuuden ylläpitäjä

28.11.2022

Uhanalaiset merenrantaniityt vaativat hoitoa pysyäkseen elinkelpoisina ympäristöinä vaateliaimmillekin lajeille, kuten jo harvinaistuneelle ruijannuokkuesikolle (Primula nutans ssp. finmarchia var. jokelae). Merenrantaniityt säilyvät kustannustehokkaimmin alueelle sopivan laidunnuksen avulla. Laiduneläimet syövät ruovikot ja pitkät heinät ympäriltä luoden samalla sopivia elinympäristöjä muun muassa linnustolle ja kasvillisuudelle. 

Katso alla Rantalaidun -hankkeen ja Viestintätoimisto Hauki Median tuottamat videot Rantalaidunnuksen vaikutuksesta luontoon ja eläinten hyvinvointiin.

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

Lue lisää aiheesta:

https://rantalaidun.luke.fi/2022/11/25/videot-kertovat-rantalaiduntamisen-merkityksesta-monimuotoisuudelle-ja-elainten-hyvinvoinnille/

Takaisin