Salon Rekijoella perinneympäristöt kunnostuksessa

06.02.2023

"Salon Rekijoella sijaitsevilla Ojala- ja Maijanoja -nimisillä tiloilla on aloitettu vuoden 2022 aikana perinneympäristön kunnostamista osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, ja tavoitteena on saada noin 12 hehtaarin alue laidunnukseen. Nyt vuoden 2023 alussa toimia jatketaan pienimuotoisella hakkuulla, jossa puita poistetaan niittyjä ja hakamaita avaten. Kunnostustoimia tehdään noin kahden hehtaarin alueella. Alue on vanhaa maatalousmaata ja tilalla on laiduntanut eläimiä viimeksi 1980- luvulla. Niittyjä ja hakamaita on kasvanut umpeen laidunnuksen päätyttyä ja paikoin on istutettu kuusia aiemmin avoimille olleille alueille.  " (Metsähallitus 1.2.2023)

Lue koko uutinen täältä:  https://www.luontoon.fi/-/metsahallituksen-luontopalvelut-kunnostaa-perinneymparistoja-salon-rekijoella%E2%80%AF

Takaisin