Tiedote (Pirkanmaan ELY-keskus): Rantalaidunkohteita löytyi 320ha Pirkanmaalta Helmi- ohjelmassa

06.02.2023

Tiedote

24.1.2023 07:56:09 EET | Pirkanmaan ELY-keskus

"Kesän ja syksyn 2022 aikana kartoitettiin 19 pirkanmaalaisen lintuvesikohteen rantalaidunnuksen mahdollisuuksia. Mahdollisia laidunnettavia kohteita löytyi noin 320 hehtaaria 14 lintuveden rannoilta. Kartoitetut lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, jotka on liitetty osaksi Natura-alueiden verkostoa. Vuosikymmenten varrella useiden kohteiden rannat ovat umpeenkasvaneet mm. laidunnuksen loppumisen vuoksi ja ne ovat samalla muuttuneet linnuston kannalta epäedulliseen suuntaan." 

Lue koko tiedote sivulta: https://www.sttinfo.fi/tiedote/helmi-ohjelmassa-selvitettiin-pirkanmaan-lintuvesikohteiden-rantalaidunnuksen-mahdollisuuksia?publisherId=69817881&releaseId=69963249

YLE:n uutinen tiedotteesta: https://yle.fi/a/74-20015508

Takaisin