Tietoa petoaidoista, petoeläinten reviireistä ja petoaitaustoimenpiteestä

09.05.2023

Tietoa petoaidoista, petoeläinten reviireistä ja petoaitaustoimenpiteestä

Voit hakea petoaitaustoimenpidettä ympäristösopimusalalle, vaikka toimenpidettä ei olisi kirjattu hoitosuunnitelmaan, koska petoaidan tarve saattaa tulla yllättäen. Ilmoita tarpeesta ELY-keskukselle, joka tekee päätöksen toimenpiteen hyväksymisestä. ELY-keskukseen tulee tehdä selvitys siitä, mitä kautta materiaali petoaidalle on hankittu.

Petoaitauskorvaus myönnetään kokonaan uuden koko alueen ympäri kiertävän aidan rakentamista varten, mukaan lukien nekin lohkot, jotka ulottuvat yhdeltä kantilta veteen. Korvausta ei myönnetä vain osaan aidasta. Korvaus sisältää kaiken materiaalin ja työn, mitä aitaaminen vaatii sekä mahdollisen portin. Portin toteuttaminen muulla rahoituksella ei ole sallittua.

Petoaita on toteutettava siten, että se pitää pedot poissa laitumelta. Toimenpiteestä ei makseta, jos olet saanut petoaitaan rahoitusta tai tarvikkeita muusta lähteestä esimerkiksi Riistakeskukselta.  

Voit hakea petoaitaustoimenpidettä:

  • Uusille peruslohkoille, joka ilmoitetaan ympäristösopimukseen.
  • Suurpetouhka on ilmeinen. Asia käy ilmi Luken suurepetohavainnoista tai asiasta on paikallista tietoa
  • Aita tehdään siten, että se menee osittain sopimukseen hyväksyttyjen lohkojen ulkopuolella. Silloin aitaamistoimenpiteen maksu menee sopimukseen hyväksyttyjen hehtaarien mukaan. Sama tilanne koskee rantaniittyjä, joissa aita menee veteen eikä yhtä sivua pystytä välttämättä aitaamaan ollenkaan.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

LUKE:n karttapalvelu Suomen petoeläinhavainnoista ja niiden reviireistä.

 

Takaisin