Uusi julkaisu Kaupunkiniityistä ja niiden hoidosta

04.04.2013

Uudessa Kaupunkiniityt –julkaisussa käsitellään myös maisemalaidunnusta:

https://www.doria.fi/handle/10024/87872

Julkaisu on tuotettu osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Natureship-projektia.

Takaisin