Uusi opas sopimuslaidunnuksen tueksi

13.01.2022

Juuri valmistunut Sopimuslaidunnus -opas tarjoaa tietoa ja kokemuksia luonnonlaidunnuksen toteutukseen. Opas on tarkoitettu niin karjan- kuin laidunalueiden omistajille auttamaan sopimuksellisen laidunnuksen aloittamisessa. Oppaassa kerrotaan luonnonlaidunnuksen hyödyistä, sopivista laitumista ja laiduneläimistä sekä sopimuskäytännöistä. Opas on julkaistu Laidunpankin verkkopalvelussa suomeksi (pdf) ja ruotsiksi (pdf).
 
Naudat, lampaat ja hevoset ovat tehokkaita, edullisia ja ympäristöystävällisiä luonnon- ja maisemanhoitajia. Sopimuslaidunnusta tarvitaan yhä useammassa kohteessa, jossa maanomistajilla ei ole omia laiduneläimiä. Laidunnuksen pääasiallisena tavoitteena on usein luonnon monimuotoisuuden lisääminen, maisemanhoito tai vieraslajien torjunta. Laidunnus lisää myös alueensa virkistysarvoja ja tuottaa elämyksiä asukkaille ja matkailijoille.

Suunnitelmallista laidunnusta sopimuksen mukaisesti

Laidunnuksen käytännön toteutusta helpottaa suuresti sopimuskohteen laidunnuksesta ja luonnonhoidosta tehty suunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan esimerkiksi tiedottaminen, laitumen rakenteet, laidunnuspaine, rehun riittävyys ja eläinten valvonta.
 
- Tiedotus laiduntamisesta, varsinkin julkisilla alueella, on tärkeää aloittaa heti suunnitteluvaiheessa, hyvissä ajoin ennen kuin aitoja rakennetaan tai eläimiä tuodaan alueelle, muistuttaa maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluista. - Samoin laidunkauden aikainen tiedotus on tärkeää, sillä ihmiset ovat melko vieraantuneita eläimistä.
 
Sopimuslaidunnuksen tueksi kannattaa aina laatia kirjallinen sopimus. Yhteistyön toteutukseen on useampia eri vaihtoehtoja. Selkein vaihtoehto on, että karjanomistaja vuokraa laidunnettavan alueen itselleen ja vastaa alueen hoidosta. Tämä sopii pinta-alaltaan laajoihin kohteisiin, joille voidaan saada maataloustukia. Toinen yleinen vaihtoehto on se, että maanomistaja luovuttaa alueen korvauksetta laidunkäyttöön. Tässä tapauksessa yhteistyöstä tehdään kirjallinen laiduntamissopimus, jossa sovitaan työnjaosta, vastuista ja kustannuksista. Uudet sopimusmallit löytyvät Laidunpankista.

Uudet laidunnuskohteet tarvitsevat laiduntajia

HELMI-elinympäristöohjelman kautta on tullut suuri määrä uusia luonnonlaidunalueita tarjolle. Myös Metsähallituksen luontopalveluissa, arvokkailta suojelukohteilta löytyy vuosittain uusia kunnostettavia laidunnuskohteita. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneet hoitamaan avoimia niittyjä ja luonnonsuojelualueita laiduntamalla.
 
Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen MKN maisemapalveluiden maisema-asiantuntijat ja rahoittanut Ympäristöministeriö.
 
Lisätietoja:
Maisema-asiantuntija Auli Hirvonen,
p. 0400 864494
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi,
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset,
ProAgria Etelä-Suomi ry
 
www.laidunpankki.fi yhdistää laidunalueet ja laiduntajat. Palvelua ylläpitää ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN maisemapalvelut. Fingrid Oyj ja Metsähallitus tukevat Laidunpankin toimintaa.

Takaisin