Voimajohtoalueiden hyödyntäminen laidunnukseen

30.11.2022

Fingrid on listannut ideoita maanomistajalle, kuinka voimajohtoalueita voi hyödyntää. Tapoja on useita, kuten luonnonlaidunnuksesta kosteikkoihin ja perinneympäristöjen vaalimiseen.

Kiinnostuitko? Lue lisää vinkkejä Fingridin maanomistajan ideakorteista ja Maisema mielessä -blogi

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/maanomistajan-ideakortit/

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/voimajohtoalueiden-laidunnus-on-luontoteko

Laiduntajat hoitavat maisemaa

Takaisin