Voimajohtoalueista luonnonlaitumia - hyödynnä perinneympäristöjen Fingrid-tuki

30.06.2023

Matti Tuhkalaisen hiehot pitävät huolta voimajohtoalueen maisemanhoidosta ja monipuolisen niittylajiston elintilasta. Fingridin perinneympäristöjen hoidon tuki auttoi aloittamaan laidunnuksen. Tuhkalainen osti pari­kymmentä vuotta sitten maapalstan, jota kaksi voimajohtolinjaa halkoi pituussuuntaan. Kymmenen vuotta sitten tuli vielä kolmaskin linja. Voimajohtoaluetta on yhteensä seitsemän hehtaaria. Tuhkalaisen puolisolla, Ann-Mari Lintusella, on oma pieni lammastila Rantasalmella, ja hän on ollut jo pidempään innostunut perinnebio­toopeista.

”Mietimme voimajohtoalueen vuokraamista toisaalta, kun saimme ahaa-­elämyksen: Matilla on omakin alue, joka olisi helppo aidata laidun­maaksi – kilometrin aidalla saisimme 20 hehtaaria laidunmaata, sillä voimajohtoalueen lisäksi niemellä on metsääkin”, Lintunen sanoo. Voimajohtoalueella kasvoi vesakkoa, mutta siellä oli myös paljasta kalliota, katajia, sois­tunutta luhtaa ja monipuolinen niittylajisto, jota leviävät sananjalat uhkasivat tukahduttaa. Lisäksi alueella oli jonkin verran maisemallista merkitystä vastarannalta katsottuna. Näin ollen se täytti Fingridin perinneympäristöjen tuen kriteerit.

”Fingrid oli raivaamassa vesakkoa alueelta vuonna 2019, joten päätimme hakea tukea siten, että voisimme aloittaa laidunnuksen sen jälkeen. Maa-­ ja kotitalousnaisten asiantuntija kävi katso­massa alueen ja laati hoitosuunnitelman puoles­tamme”, Lintunen kertoo.

Lue lisää.

Lue lisää Fingrid ideakorteista.

 

Takaisin