Webinaarit sopimuslaidunnuksesta 15.3 ja 29.3.2022

16.02.2022

Lumotaito- ja Lumovoimaa-hankkeissa on tarjolla sopimuslaidunnuksesta webinaareja. Webinaarit muodostavat toisiaan täydentävän tietopaketin. Sopimuslaidunnus tuottaa hyötyjä niin karjankasvattajille, luonnolle, ihmisille, maisemalle kuin laiduneläimille.

Mitä sopimuslaidunnuksessa tulee huomioida?

Sopimuslaidunnus haltuun -webinaari 15.3. järjestetään karjankasvattajille ja kunnille. Siellä kuullaan miten päästään alkuun sopimuslaidunnuksessa ja eri tahojen kokemuksia aiheesta.  Kunnille sopimuslaidunnus tarjoaa uudenlaista alueiden hoitoa ja mahdollisuuden kehittää luonnon monimuotoisuutta. Karjakasvattajille kunnat voivat tarjota hyviä luonnonlaitumia. Webinaarin järjestää ProAgria Etelä-Suomen Lumotaito-hanke.

Ilmoittautumislinkki ja tapahtuman ohjelma hankkeen verkkosivuilla: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/sopimuslaidunnus-haltuun-17764

Lumotaito-hanke on ProAgria Etelä-Suomen kaksivuotinen tiedonvälityshanke. Sen tavoitteena on lisätä tietoa maatalousympäristön luonnonhoidon hyvistä käytännöistä ja hyödyistä sekä myös lisätä luonnosta syntyvää liiketoimintaa ja lisäarvoja maatiloille. Hanketta rahoittavat Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Millaista on toimia sopimuslaiduntajana luonnonsuojelualueella?

Sopimuslaiduntajana luonnonsuojelualueella -webinaari 29.3. järjestetään luonnonsuojelualueilla toimiville laiduntajille ja laidunnuksesta kiinnostuneille viljelijöille. Tilaisuudessa jaetaan käytännönläheistä tietoa, ajatuksia, kokemuksia ja herätetään keskustelua luonnonsuojelualueilla toimimisen eduista ja erityispiirteistä. Puhetta muun muassa vuokra- ja käyttöoikeussopimuksista, hoitosuunnitelmista ja sopivan laidunnuspaineesta löytämisestä! Tilaisuuden järjestää Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille-hanke.

Tervetuloa mukaan kaksikieliseen verkkovalmennukseen!

Ilmoittautumislinkki ja tapahtuman ohjelma hankkeen verkkosivuilla: https://www.metsa.fi/projekti/lumovoimaa/lumovoimaa-tapahtumia/

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille on Metsähallituksen luontopalveluiden ja ProAgria Etelä-Suomi ry/Maa- ja kotitalousnaisten yhteishanke, jossa edistetään luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien tilaa, ja ideoidaan yhdessä karjankasvattajien kanssa kestäviä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä keinoja kehittää yritystoimintaansa. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Avtalsbaserad betesgång på naturskyddsområden - Hur går det till?

Lumovoimaa -projektet ordnar tisdagen 29.3. ett webbinarium för lantbruksföretagare som har betesdjur på naturskyddsområden i Nyland eller personer som är intresserade av avtalsbaserad betesgång på naturskyddsområden. Under tillställningen presenteras praktisk information och erfarenhet samt diskuteras fördelar och specialarrangemang i samband med betesverksamheten på naturskyddsområden. Därtill behandlas bland annat arrendeavtal, planering av vården samt reglering av betestrycket.

Välkommen med på det tvåspråkiga webbinariet!

Länk till anmälan och program hittar du på projektets nätsida: https://www.metsa.fi/projekti/lumovoimaa/lumovoimaa-tapahtumia/

Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille! är ett projekt som utförs i samarbete mellan Forststyrelsens Naturtjänster och ProAgria Etelä-Suomi ry/ Lantbruks- och hushållskvinnorna. Målet med projektet är att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden, samt att i samarbete med boskapsägare hitta hållbara och lönsamma sätt att utveckla verksamheten. Projektet finansieras av NTM-centralen i Nyland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Takaisin